Klimaat, Palestina, solidariteit: een demonstratieverslag

Onderstaand verslag nemen we over van Egel.

Foto’s: deeez.

Maandag, 13 november 2023

Veel zin had ik niet in die Klimaatmars van gisteren, 12 november 2023. Mijn hoofd en hart zijn bij Gaza, bij de genocide die Israël daar pleegt. Ik wil dat dat stopt, meteen, en alle andere zaken voelen minder urgent. Ja, ik kan mezelf uitleggen hoe kosmisch dringend de klimaatcrisis inmiddels is, en hoe hoognodig dus het klimaatprotest. Maar ik voel er eventjes vrij weinig bij. Daar komt nog de strategische bedenking bij: welke regering trekt zich iets aan van een optocht van het ene plein naar het andere, hoe omvangrijk ook? En dan was ik ook ook nog goed ziek geweest, heel veel energie had ik ook niet, dacht ik. Ik ben toch maar gegaan, overtuigd van het belang van het onderwerp, en ook van het feit dat er een ding is dat nog minder effectief is dan een grote klimaatdemonstratie – en dat is een kleinere klimaatdemonstratie. Alle beetjes helpen, en bovendien: kameraden zien en samen strijden is uplifting en goed. Vooruit dus maar. En gelukkig maar ook, want het was een waardevol dagje in actie.

De treinen zaten voller naarmate we dichter bij Amsterdam kwamen. Dat deed me deugd. Vanaf centraal Station liep al een grote mensenstroom richting Dam, voorzien van vlaggen en dergelijke. Dat deed me deugd. Vlak bij de Dam troffen de kameraad met wie ik reisde en ik het eko-anarchistische blok, voorzien van spandoeken en zwart-groene vlag. Warme begroetingen over en weer. Na enige tijd zetten we ons in beweging, eerst naar de hoek van de Dam en vervolgens over het Rokin. De Klimaatmars was bezig! Ons eko-anarchistische blok leverde een levendige bijdrage.

Wat deden we zoal? Nou, leuzen roepen, luid en radicaal. One Solution – Revolution! One Direction – Insurrection! Change your Diet for the Climate – Eat the Rich! Groene Transitie Zonder Politie! A- Anti- Anticapitalista (3x), Overthrow the System – Revolution Anarchista! Liberta, Liberta – Anarchia Total! Geen Bazen en Politici, maar Zelfbestuur en Anarchie! Brick by Brick, Wall by Wall – We Will Make the System Fall! Say it Loud, Say it Clear, Refugees are Welcome here! (gezongen), Siamo Tutti Antifascisti! En zo meer. Ook af en toe, als we wat politie zagen: Ik Kan Niks, Ik Wil Niks – Geef me een Uniform! Politie, Fascisten, StaatsterroristenTous le Monde Deteste la Police! en – bij agenten te paard in het vizier – Get those Animals Off those Horses! O ja, en lekker plagerig als we GroenLinksers zagen: Niet Groen, Niet Links, maar Neoliberaal! En: Wie heeft ons verraden? Sociaaldemocraten!

Hoe effectief en overtuigend die laatste paar leuzen allemaal zijn naar mensen toe die misschien op zich best kritisch tegenover zulke partijen staan, en daarmee best tot onze ‘doelgroep’ gerekend kunnen worden, vraag ik me wel af. Ik zoek naar wegen om de partijen genadeloos neer te sabelen, terwijl we kritische half-supporters van zulke partijen laten zien dat we ze wel degelijk als potentiële bondgenoten zien, niet als vijanden. Maar leuk is het allemaal wel, en dat is ook iets waard, want we voeren ook actie om onze eigen spirit een boost te geven en het allemaal beter vol te kunnen houden. Al met al het standaardpakket aan anarchistische en antifascistische leuzen, met hier en daar wat extra groenheid. Feitelijk was dit een anarchistisch blok zoals veel andere anarcho-blokken op demonstraties. De eko-aandacht mag wat mij betreft nog best een extra push krijgen als we zoiets vaker willen doen.

Wel een extra goed element: de flyer die kameraden vanaf het blok uitdeelden aan mededemonstranten. Daarin – zeer noodzakelijke! – uitleg aan mededemonstranten 1. over ‘waarom sommigen van ons in het zwart gekleed zijn en gezichtsbedekking dragen’ en 2. over wat er bij uitstek nodig is in de klimaatstrijd: ‘Het is tijd dat we het heft in eigen handen nemen en de rijke geschiedenis van radicaal milieuactivisme omarmen’. Dit alles gevolgd door een uitnodiging voor een workshop op de anarchistische boekenbeurs, 26 november, in Amsterdam.(1) Dit alles ook in het Engels trouwens. Dit is belangrijk, want op deze manier bereiken we als anarchisten mogelijk een veel grotere groep mensen met onze argumenten en verspreiden we tenminste begrip voor en informatie over onze anarchistische aanpak.

Het blok zelf was dus levendig en luidruchtig, net als groepen mensen om ons heen. Hier en daar waren Palestijnse vlaggen te zien, veel mensen wilden duidelijk hun solidariteit en woede tegen de genocide tot uitdrukking brengen. Wij ook. Dus riepen we al snel ook: From the River to the Sea – Palestine Will Be Free! Dit eenmaal tot grote ontroering van – ik vermoed – een Palestijnse vrouw die voor ons liep en helemaal geëmotioneerd raakte. Later liepen we zij aan zij met een groepje dat steeds pro-Palestijnse leuzen inzetten. No Climate Justice on Occupied Land! En vervolgens weer andere leuzen. Ook af en toe: Wet of geen Wet – Kraken Gaat Door!, en de variant: Idealen Ontruim Je Niet – Kraken Gaat Door! met name toen we langs een nog niet lang geleden gekraakt pand kwamen…

Intussen was duidelijk dat de demonstratie groot was, erg groot. Veel mensen – dat viel me op – zonder duidelijk herkenbare partij- of organisatorische binding, al ontbraken mensen met PvdD– en Bij1 vlaggen niet, net zomin als GroenLinks-hesjes met mensen erin. Natuurlijk was het XR-logo ook flink aanwezig. Maar juist al die mensen die gewoon op eigen gelegenheid waren gekomen, alleen, met hun kind of ouders, met een paar bekenden, maakt dit soort demonstraties wel degelijk indrukwekkend, je ziet dan dat het hier op diepe, wijdverspreide bezorgdheid gaat. Daar is bij het klimaat – en bij de genocide op Gaza natuurlijk! – ook alle reden voor. Ik vind het een goed teken, net als de opkomst zelf. Vijfentachtigduizend mensen is niet bepaald niks.(2)

Vraag blijft wel: wat nu? Geen honderd van deze optochten, geen tien miljoen deelnemers per keer, gaan werkelijk iets veranderen zolang de autoriteiten gerust kunnen zijn dat het bij keurige optochten blijft. De politie maakt feitelijk duidelijk wat er mis is met dit type van actie. Ik citeer uit Nu.nl: ‘De woordvoerder van de politie vindt dat het “buitengewoon goed” is gegaan tijdens de klimaatmars. “De menigte was beheersbaar en controleerbaar”, vertelde ze.’(3) Een kus des doods, zo’n compliment. Want dat is precies wat serieuze klimaatstrijd maar beter niet kan zijn: beheersbaar en controleerbaar, en daarmee ongevaarlijk voor fossiel kapitalisme, agrobusiness, kapitaal en staat.

Hoe geven we ons anarchistische pleidooi voor radicaal milieuactivisme vorm? En hoe verbreiden we die aanpak snel en doeltreffend on der de veel en veel grotere aantallen mensen die nodig zijn voor effectief – en tijdig! – verzet? Open vragen, wat mij betreft. Wel hele dringende vragen, want veel tijd is er gewoon niet meer.

De optocht ging van Dam naar Museumplein, de tweede nationale begraafplaats van strijdbaarheid ( de eerste is natuurlijk het Malieveld). Daar was natuurlijk een Manifestatie, met Sprekers en Muziek. Er waren zelfs heuse Politici besteld. Brrrr. Maar Greta Thunberg zou ook komen, dat dan weer wel. Wij gingen met onze kameraden naar voren, we hadden iets vernomen over een spreekster aan wie gevraagd zou zijn een bepaalde pro-Palestijnse leus niet uit te spreken… Het programma begon, met iemand van de FNV meen ik. Snel erna was de beurt aan Sahar Shirzad, een Afghaanse vrouw. Die gaf al snel het woord door aan Sara Rachdan, een Palestijnse vrouw. Die vertelde over Israël als ‘environmental disaster’ en hekelde vanzelfsprekend de genocide op Gaza. Even later: we zagen haar praten maar konden haar nauwelijks meer horen. Microfoon uitgeschakeld! Wij roepen: ‘Let Her Speak!’ en ‘From the River to the Sea – Palestine Will Be Free!’ Even later voegden we ons bij een groep Palestijnen, om die te ondersteunen. Hun strijd, daar ging het nu om. Zij aan zij bleven we roepen. Achteraf merkten we hoe deze mensen onze support waardeerden. Dat alleen al maakte het de moeite waard.

Greta was aan de beurt! Maar die kwam niet meteen, zo bleek. Eerst muziek. Daarna een spoken word artiest. En daarna, na meer programma, jawel, uiteindelijk Greta! Wij hadden ons al schrap gezet: als zij dit ook zomaar zou laten gebeuren, en doen of er niets aan de hand was… Maar ik zei tegen een kameraad: wacht even, laat haar spreken. Ik sloot niet uit dat ze de goeie kant kiest hier. En ja hoor! Daar kwam Greta – samen met Sara en met Sahar, die allebei alsnog het woord konden voeren. Toen zijzelf, heel kort. Maar een man in een groen uniform was het podium op gekomen en pakte haar de microfoon af, terwijl hij zei dat hij voor het klimaat kwam, niet voor een politieke boodschap. Z Die werd alsnog het podium af gewerkt door vooral Saher en Sara, waarna Greta haar korte praatje kon afmaken. Dat mondde uit in gezamenlijk scanderen: No Climate Justice on Occupied Land!(4) Jazeker, Greta scandeerde nadrukkelijk mee.

Heel veel witte demonstranten keken intussen behoorlijk chagrijnig, en sommigen van ons hadden op tamelijk agressieve wijze al hun afkeuring van ons pro-Palestijnse leuzengeroep laten blijken. Ik maak me geen illusies: de steun voor de solidariteit met de Palestijnse vrijheidsstrijd is bij veel van de klimaatdemonstranten bij lange na niet sterk genoeg om in te zien dat de expliciete uitspraken van Sahar, Sara en ook Greta gewoon noodzaak zijn, juist ook op een demonstratie als deze. Niet stilstaan bij en stelling nemen tegen een genocide die voor onze ogen zich wordt voltrokken kan gewoon niet. Maar dat is een inzicht dat bij veel te veel klimaatdemonstranten (nog?) helemaal niet is doorgedrongen. En ik las op Twitter verontrustend veel bijval voor die man in het groen. Er is in de klimaatstrijd qua solidariteit en dergelijke beslist een boel te leren en te doen.

En de organisatie mag zich diep schamen: iemand te spreken vragen en dan de microfoon uit draaien als het een kant op gaat die je niet wil. Het wekte de indruk alsof de organisatoren van twee walletjes wilden eten: wel een inclusief en solidair beeld uitstralen door iemand als Sahar uit te nodigen. Niet je vingers willen branden zodra solidariteit met vrijheidsstrijd van mensen met kleur consequenties dreigt te krijgen, want ja, dan worden er witte mensen boos. We hebben een vleugel van de klimaatstrijd nodig die deze halfslachtigheid doorbreekt en consequent de antikoloniale kant kiest. Van die vleugel waren de ingredienten afgelopen zaterdag gelukkig hoorbaar aanwezig.

Intussen ben ik weer thuis, wel degelijk blij dat ik toch ben gegaan. Het was een intense dag, maar het was het waard. En de strijd gaat door – voor climate justice en voor Palestijnse vrijheid, en tegen dat systeem dat we brick by brick, wall by wall tegen de vlakte gooien met ons allen.

Noten:

(1) De Anarchist Book Fair is op 25 en 25 november 2023. De workshop waar de flyer over rept is op 26 november, in de Plantage Doklaan 8, Amsterdam. Meer over de Anarchist Book Fair vind je via https://anarchistbookfairamsterdam.blackblogs.org

(2) Dat is het cijfer zoals het in de media te zien is, onder meer in ‘Klimaatmars trekt 85.000 mensen, politie Amsterdam prijst “beheersbare” menigte’, Nu.nl, 12 november 2023, https://www.nu.nl/binnenland/6289415/klimaatmars-trekt-85000-mensen-politie-amsterdam-prijst-beheersbare-menigte.html

(3) ‘Klimaatmars trekt 85.000 mensen, politie Amsterdam prijst “beheersbare” menigte’, Nu.nl, 12 november 2023, https://www.nu.nl/binnenland/6289415/klimaatmars-trekt-85000-mensen-politie-amsterdam-prijst-beheersbare-menigte.html

(4) Zie vooral ook het woedende artikel van Joke Kaviaar, ‘NO CLIMATE JUSTICE ON OCCUPIED LABNSD’, 12 november 2023, https://jokekaviaar.nl/2023/11/12/no-climate-justice-on-occupied-land/ Dat artikel heb ik ook even gebruikt voor de namen van de spreeksters.

Peter Storm

VICTORIE VOOR UTRECHT (voor nu)!


Attentie, attentie, Utrecht is foie gras vrij! Jawel, het is ons gelukt; Utrecht stad is vrij van het dierenleed genaamd foie gras bij de restaurants. Na maanden van demonstreren én een restaurantbezetting is er voor nu geen foie gras meer te verkrijgen bij restaurants. Directe actie werkt!

foto van de bezetting 6 januari 2023

Dit betekent overigens niet dat we stil zitten. We houden onze oren en ogen open en blijven alert op de menukaarten van restaurants. Heb jij iets ontdekt, iets gehoord of heb je een andere tip? Benader ons. Jouw input en hulp is van harte welkom.


Tot elke kooi leeg is!
Active for Justice


Oproep: zwart groen blok tijdens mars voor klimaatrechtvaardigheid!

De signalen zijn aanwezig. Het was de warmste juni sinds 1901. Regenbuien zetten in minuten de straat blank. Keer op keer komen er berichten naar buiten dat bedrijven al decennia wisten hoe vervuilend ze zijn. Er worden grote massa acties gedaan, maar niet altijd met blijvend resultaat. Politici komen keer op keer hun beloften niet na.

De verkiezing komen er weer aan. Deze zullen soortgelijke waarde hebben als de vorige. Mooi lachen voor de camera brengt geen verandering. Een dagje de boel blokkeren brengt ook geen verandering. Het is tijd om een radicaler geluid naar voren te brengen. We claimen onze plek in de brede klimaatbeweging om deze aarde leefbaar te houden. Voor planten, dieren en mensen moeten we zelf in actie komen.

Daarom roepen AK-Utrecht en Active For Justice op tot een zwart-groen blok in de klimaatmars op 12 november in Amsterdam. Neem zwart-groene vlaggen, spandoeken, megafoons en je vrienden mee. Zegt het voort, geef het door! Tot dan!

Verzamelplek en tijd: 12:45 Mozes en Aäronstraat, bij de tramhalte

Meegedaan aan blokkade RABO bank 11 oktober – een kritisch verslag

Een groepje mensen van AFJ is op woensdag 11 oktober naar de actie van Greenpeace en XR tegen de Rabobank gegaan. We waren daar uitgenodigd door de klimgroep die mee deed aan de actie, om hen op verschillende manieren te ondersteunen bij het inklimmen van de palen.

Foto: Doorbraak

Wij kwamen bijeen met de activisten van Greenpeace en XR op het Jaarbeursplein, werden voorgesteld aan de klimgroep die wij zouden ondersteunen en liepen daarna met zijn allen mee naar het hoofdkantoor van de Rabobank dat iets verderop zit. Aangekomen bij de Rabobank hielpen we de klimmers de palen in, waaronder een klimmer uit ons groepje. Dit ging allemaal heel makkelijk, er was amper politie te bekennen en de agenten die er wel waren hielden niemand tegen.

Terwijl wij bezig waren met de klimmers de palen in te krijgen gingen activisten van XR en Greenpeace voor de deuren van het hoofdkantoor zitten. Nadat wij klaar waren met de klimmers helpen gingen wij ook naar de ingang, waarna twee mensen van onze groep in lockons voor de ingang om een paal gingen zitten. In eerste instantie was het plan om in de deur opening te zitten, maar die werd verspert door beveiliging die de deuren hadden gesloten en een grote groep activisten die voor de beveiliging zaten.

Terwijl de lockons aangedaan werden, ging de rest van onze groep voor de lockers staan met een grote banner met de tekst: “Animal Liberation, Earth Liberation, Human Liberation – ONE SOLUTION – VEGAN REVOLUTION Ⓐ ”. Met dit spandoek wilden we een radicaler geluid laten zien tijdens de actie. Tegelijk diende het om de mensen in de lockons te beschermen tegen de ogen van de politie.

Alles liep iets te soepel. Er was amper politie. De politie die er wel was, waren meer bezig met er voor te zorgen dat de weg niet geblokkeerd werd dan met het feit dat we de ingangen van de Rabobank blokkeerden, laat staan met het feit dat twee van de mensen van onze groep in lockons zaten. Tijdens de actie was een grote support demo aanwezig en bezig met muziek maken en speeches geven, iets dat vaak door elkaar heen ging waardoor het voor sommigen (van ons) moeilijk was om ergens op te focussen.

Al vrij snel werden we gevraagd door verschillende mensen van de organisatie van de actie of wij onze banner wilden opbergen. Hiervoor werden verschillende redenen gegeven. De ene keer vroegen ze om de banner weg te halen voor het fotomoment zodra de grote banners zouden zijn neergelaten, de andere keer was het omdat de activisten voor de Rabobank niet gezien zouden kunnen worden door onze banner. Wij bleven aangeven dit liever niet te doen omdat wij de mensen in de lockons dekking gaven van de politie die wij op dit punt nog steeds verwachtten om ieder moment de actie te willen stoppen.

Op een gegeven moment begonnen we ons af te vragen wat we daar eigenlijk nog deden. De politie vond het allemaal wel best en we kregen steeds commentaar van de organisatie over de banner. We voelden ons nutteloos en vroegen ons af hoe nuttig deze actie was. We zagen af en toe mensen van de Rabobank langslopen en het leek alsof niemand zich druk maakte om de blokkade, noch de Rabobank, noch de politie. We hebben nog overwogen om te kijken of we nog iets anders, iets effectievers, konden doen binnen de actie, maar er kwam niks van de grond door weinig tijd voor een voorbereiding en de onzekerheid of andere activisten ons wel zouden ondersteunen.

Ontevreden over de actie hebben we alles ingepakt en zijn weg gegaan. We hebben nog even nagepraat over onze ervaringen tijdens de actie en besloten hiervan dit verslag te doen. Achteraf zagen wij ook dat van onze aanwezigheid, noch de banner, noch onze klimmer met de groen zwarte vlag, op de foto’s en videoreportage van XR en Greenpeace niets terug is te vinden. Zorgvuldig uitgeknipt, weggelaten, omheen gefilmd. Het is alsof we nooit bij de actie zijn geweest.

Graag willen we nog vermelden dat veel mensen erg positief op het spandoek reageerden. Tof, mooi, helemaal mee eens. Duimen omhoog. Er zijn wel degelijk ook veel foto’s van gemaakt. Een foto van Doorbraak staat bovenaan. Een ingezonden foto zetten we nog hieronder, waarvoor dank! Het is dus wel degelijk tijd voor de boodschap: One Solution. Vegan Revolution!

Binnengekomen hit report: ‘Nog een actie tegen dag van de jacht’

Onderstaand bericht is bij Active For Justice binnengekomen. Zoals we eerder al schreven in ‘Vrijheid voor de dieren! Stop de jacht! juichen wij de acties toe.

Nog een actie tegen dag van de jacht

Een toevoegend hit report op acties die zijn geweest.

Dag van de bloederige leugens.

Op 14 oktober 2023 wordt voor het eerst in Nederland de ‘dag van de jager’ georganiseerd in nationaal park de Hoge Veluwe. Onder het mom van wildregulatie en het behoud van ecosystemen vermoorden deze mensen onschuldige wilde dieren voor hun genot. Om deze reden heeft een groep mensen een van de ingangen van het park beklad en gesaboteerd.

Hierbij een van hen:

“De hoge veluwe is een nationaal park dat omringd is door hekken en waarvoor iedereen die naar binnen wil dat alleen kan doen door met een pinpas een kaartje te kopen. De enige die naar binnen of buiten kunnen gaan zijn dus ook mensen. Wilde dieren zitten opgesloten en ze worden doodgemaakt zonder dat ze enige uitweg hebben. Daarom hebben wij besloten actie te ondernemen tegen de dag van de jager en het park.

Het wild is geen abstract concept, maar een groep individuen die allen hun eigen recht hebben op leven en bewegingsvrijheid. Zij die onderdeel zijn van ‘het wild’, kunnen zichzelf regelen en hebben de mensheid daar niet voor nodig. Het idee dat jagers wel nodig zijn voor het behoud van het ecosysteem en regeling van de biodiversiteit kan niet onderbouwd worden met bewijs en is een uitoefening van menselijke dominantie over andere dieren. Daarnaast hebben alle dieren intrinsieke waarde en zouden ze om geen reden vermoord moeten worden.

Het is juist nodig om dieren die nog leven te beschermen, en om zij die terugkeren te verwelkomen en laten leven.

Val niet voor de greenwashing propaganda van de jager!”

Vrijheid voor de dieren! Stop de jacht!

Afgelopen week is er weer een actie geweest bij Nationaal Park Hoge Veluwe. Er zijn wat teksten op gebouwen gezet zoals ‘Stop de jacht’ en ‘Dierenmoordenaars’ en het ecoduct, afgesloten door NP Hoge Veluwe, is door de activisten weer geopend. Active For Justice en Vrije Bond Utrecht juichen deze actie van harte toe.

Onderaan als PDF te downloaden.

Eerder dit jaar organiseerden Active For Justice en Vrije Bond Utrecht bij NP Hoge Veluwe een demonstratie. Een petitie om daar ter plekke aan te bieden werd resoluut van te voren van de hand gewezen. NP Hoge Veluwe eist het recht op om binnen hun hekken te doen en laten wat zij willen met de daar aanwezige door hen opgesloten dieren. Daaronder valt ook het bejagen van die dieren. Wij vinden dat mensen geen eigendomsrecht dienen te hebben over dieren en natuur. De dieren zijn alleen maar van zichzelf, zijn autonome wezens met gevoelens en een eigen leven. Dieren zijn niet van of voor mensen om mee te doen zoals hen goeddunkt. Of beter: slecht dunkt.

In een reactie op de actie in een artikel in De Stentor stelt Seger Emanuel Baron van Voorst tot Voorst, baas van NP Hoge Veluwe: “Je reinste terreur en een laffe daad. Natuurlijk mag je in dit land je mening laten horen en geregeld hebben hier groepen gedemonstreerd voor de poort. Geen probleem. Maar van de spullen van een ander blijf je af.”

Wij zullen dit even herformuleren voor hem: “Jacht is je reinste terreur en een laffe daad. Natuurlijk mag je in dit land je mening laten horen en geregeld hebben hier jagers met hun geweren voor de poort gestaan. Dat vinden wij een probleem. Want van het leven van een ander blijf je af.”

Het wordt tijd dat NP De Hoge Veluwe de afsluitingen rond het park zelf weer openmaakt. Dan hoeven activisten dat niet meer te doen. Dieren zijn geen bezit. Zolang dieren echter als bezit worden gebruikt en vermoord om in blikjes – waaronder ook de Moeflon die NP Hoge Veluwe beweerde tegen de wolf te willen beschermen – te koop te worden aangeboden in de winkel van Seger van Voorst tot Voorst om nog wat extra geld te verdienen aan in het park levende dieren, zullen activisten terugkomen bij NP Hoge Veluwe, op wat voor manier dan ook. Balans in de natuur verkrijg je niet door jacht, integendeel. Balans krijg je door de dieren de vrijheid te geven om in grote aaneengesloten natuurgebieden te leven en rond te trekken, zonder bemoeienis van de mens. Het spreekt voor zich dat een ‘Dag Van De Jacht’ dan ook ten spoedigste dient te worden vervangen door een ‘Dag Tegen De Jacht’ en die dag te laten beginnen op 1 januari en te laten eindigen op 31 december.

Active For Justice en Vrije Bond Utrecht, 14 oktober 2023

ACTIEVERSLAG HAARLEM- 15 juli 2023

We wilden net gaan vieren dat Haarlem foie gras-vrij was, toen we nog even de menukaarten gingen checken om er zeker van te zijn dat alle restaurants het nog van de kaart hadden. En toen kwamen we er achter dat Ratatouille opnieuw foie gras op het menu had staan.

We hebben Ratatouille ooit al eens met een bezoekje vereerd, bij de eerste demonstratie in Haarlem om precies te zijn, en daarna hebben ze hun menu aangepast naar ´foie´ omdat ze naar eigen zeggen Foie Royale zouden verkopen, een merk dat de levers machinaal vervet in plaats van door dwangvoeding. Hoewel ze daar toen ook geen bewijs voor hebben geleverd, vonden we het geloofwaardig omdat ze ook de kaart hadden aangepast. Nu hebben ze de kaart weer terug veranderd naar ‘foie gras’, zonder enige specificatie dat het om niet gedwangvoederd spul gaat, en nog steeds weigeren ze met bewijs te komen, ondanks dat daar meerdere keren om gevraagd is. Dat vonden wij een goede reden voor een nieuwe demonstratie.

En dus stonden we gisteren, 15 juli, weer bij ze voor de deur te schreeuwen. Twee keer, met een wandelingetje door de stad als pauze er tussendoor. Met een kleine twintig mensen konden we veel lawaai maken, ook al had de gemeente het gebruik van megafoons weer verboden. Mensen van Anonymous for the Voiceless, die na een andere actie door kwamen naar Haarlem, hadden een televisiescherm bij zich waarop beelden van de productie van foie gras te zien waren.

Ratatouille is van dezelfde eigenaar als Brasserie Bruis. Nadat hij bij Ratatouille na de eerste demo in Haarlem het menu had aanpast naar ‘foie’, had hij het er bij Bruis juist opgezet in de vorm van foie gras kroketten. Nadat we toen bij Bruis voor de deur gedemonstreerd hadden, hebben ze hier de kaart aangepast waarbij het duidelijk was dat het ging om kroketten van Foie Royale en kregen we ook bewijs geleverd dat het daadwerkelijk om Foie Royale ging. Bij Ratatouille wachten we daar nog op.

Van omstanders kregen we relatief veel bijval. Van een terras waar we twee keer langsliepen, werd ons beide keren succes gewenst. Daarnaast was er een mooi moment voor de deur van Ratatouille, toen er mensen met een slokje op een beetje recalcitrant op ons af kwamen gelopen. ´Kom we gaan foie gras eten,´ riepen ze. Toen ze uitgelegd kregen wat foie gras is, en daarbij de beelden van Anonymous for the Voiceless zagen, draaiden enkelen van hen 180 graden. Van Ratatouille zelf echter hebben we niks vernomen.

Dus blijven we terugkomen totdat Ratatouille de kaart aanpast, met bewijs komt dat ze foie royale verkopen of, nog beter, überhaupt stopt met het maken van winst over de ruggen van ganzen en eenden. En voor de eigenaar is het goed te beseffen dat als je een naar eigen zeggen ‘diervriendelijk’ alternatief verkoopt, maar dat zonder enige specificatie op de kaart hebt staan onder een controversiële naam als foie gras en daarbij geen bewijs wil laten zien dat het dat diervriendelijkere alternatief is, dat je tegenslag kan verwachten. We kopen niks voor vaag gedoe!

Active For Justice bij Greenpeace actie Tata Steel

Op het kamp: klaar voor vertrek!

Een groepje activisten van Active For Justice en Wandelclub 030 heeft zaterdag meegedaan aan de door Greenpeace georganiseerde actie bij Tata Steel. Tijdens die actie hebben we ons laten horen en zien, ook al waren we maar een kleine groep. Met spandoeken en zwart groene-vlaggen en leuzen als ‘A-anti-anti-kapitalista!’ en ‘Climate justice, workers rights – One struggle, one fight!’ die al snel in de vinger waar we in zaten werden overgenomen hebben we duidelijk gemaakt dat we niet willen wachten op staatsingrijpen in dit vieze bedrijf.

Op het terrein zijn wat kleine acties geweest, zo is er een transportband van kolen stilgezet, wat weer door andere activisten werd benut om heropstarten onmogelijk te maken door erop te gaan zitten. Onze groep heeft een dak bezet, daar onze spandoeken opgehangen en een aantal mensen hadden zich vastgeketend met lock-ons. Helaas bleek het niet de bedoeling de actie blijvend vol te houden. We hadden graag de BRATRA zien zweten om lock-ons hangend over een reling los te moeten krijgen. We hoorden dat een groep mensen van XR elders een kolentrein heeft kunnen blokkeren met lock-ons, waarvoor hulde!

Op de achtergrond zie je die zelforganisatie: de transportband is bezet en kan niet meer aan.

Al met al had het van ons een stuk disruptiever mogen zijn, langer mogen duren en meer daadwerkelijk in de weg mogen zitten van het functioneren van de kankerverwekkende Tatafabriek daar bij Wijk Aan Zee!

Jammer dat de actie werd opgeheven. We zaten daar goed.

Als laatste een tip en een punt van opbouwende kritiek aan Greenpeace: laat meer ruimte voor eigen initiatieven en laat vele actievormen bloeien! Overleg over elk detail staat spontaniteit in de weg. Tenslotte zijn je mede-activisten verstandiger dan je denkt – ja, ook die enge anarchisten – en gaan niet zomaar (te) gevaarlijke dingen doen.

Doen volgende keer meer ‘eco-terroristen’ mee? 😉

We komen terug met nog veel meer!

Morgen, 20 mei, demonstratie ‘Open de doorgangen’! We zijn er klaar voor!

Persbericht Active For Justice en Vrije Bond Utrecht:

“Open de doorgangen!”: demonstratie bij Park Hoge Veluwe zaterdag 20 mei
– Park Hoge Veluwe weigert petitie in ontvangst te nemen: we roepen op wel te blijven tekenen!

Aanstaande zaterdag wordt er om 13 uur verzameld in Otterlo op de hoek van de Pothovenlaan – Harskamperweg voor een demonstratie naar de ingang van park Hoge Veluwe.
Daar zal een in enkele weken door meer dan 1000 mensen getekende petitie worden aangeboden aan Park Hoge Veluwe. De petitie kan nog steeds ondertekend worden.
Park Hoge Veluwe heeft verklaard de petitie niet aan te nemen en stelt per e-mail: “NP De Hoge Veluwe is een private organisatie die zijn eigen beleid voert. U kunt het daarmee oneens zijn, maar u gaat er niet over.”

Active for Justice en de Vrije Bond Utrecht, initiatiefnemers van de demonstratie, zijn voornemens om zaterdag de petitie evengoed aan te bieden en roepen op om wel te blijven tekenen. Indien de petitie inderdaad niet wordt aangenomen, zal de inhoudelijke tekst van de petitie in elk geval door enkele mensen met dierenmaskers aan het hek worden gehangen, onder het motto: “Elk dier vrij! Open het hek!”

Waarom gaan we demonstreren?

Tim, een van de initiatiefnemers van de demonstratie zegt:
“Het is buitengewoon schadelijk dat het Park de Hoge Veluwe het ecoduct Oud-Reemst dat sinds 2012 open was, in 2019 heeft gesloten! Sindsdien is het onmogelijk voor het groot wild dat hier opgesloten zit, zoals edelherten, wolven en everzwijnen, om zich vrij te bewegen. Niet alleen het ecoduct werd afgesloten met hekken, maar ook de gelijkvloerse faunapassage bij het Deelerwoud.”
En:
“Het Nationaal Park claimt dat de komst van de wolf een gevaar vormt voor de herten- en zwijnenpopulatie, maar intussen is sportjacht er volop gaande en worden de dieren die op het terrein van het park rondlopen in blik en in het restaurant verkocht. Het Park is geen natuur maar een dierentuin waar je kan eten wat je ziet.”

De natuur kan en mag geen bezit van particulieren zijn om mee te doen waar ze maar zin in hebben. Wij eisen dat het park de faunapassage en het ecoduct opnieuw openstelt voor passerend wild, zodat alle dieren (van hert tot wolf) toegang hebben tot de verschillende gebieden en niet vast hoeven te zitten in een omheind park. Wij zijn van mening dat het nationaal park niet het recht heeft om de dieren opgesloten te houden voor eigen belang.

Sprekers/muziek:

In Otterlo zal Tim namens Active For Justice en Vrije Bond Utrecht vertellen waarom we demonstreren.
Klimaatdichteres Els de Groen zal een gedicht voordragen.

Bij Park Hoge Veluwe wordt de petitie aangeboden / aan het hek gehangen
Danielle van de Weerd (Statenlid Partij voor de Dieren Gelderland) vertelt waarom ze dit onderwerp op de politieke agenda gaat zetten.
Klimaatdichteres Els de Groen zal nog een aantal gedichten voordragen.
Het duo Your Local Pirates zal afsluiten met strijdbare liederen.