Het succes van de campagne in cijfers

De strijd tegen foie gras zwelt aan; steeds meer mensen sluiten zich aan en vanuit steeds meer steden klinkt een groeiende interesse om mee te doen.
Fantastisch! ❀

Waar staan we nu? Even een paar cijfers:
✊ In april 2022 hebben we een herstart gemaakt, en vooral de afgelopen maanden zit de groei er flink in!
✊ Direct door de campagne hebben 26 bedrijven, met in totaal 28 locaties, het van de kaart/uit het schap laten verdwijnen! 😍
✊ Daarnaast hebben er 4 restaurants het indirect door de campagne van de kaart geschrapt (bijvoorbeeld omdat iemand van onze campagne heeft vernomen en als gevolg daarvan zelf een restaurant heeft aangeschreven). πŸ₯°
✊ Ook hebben er verschillende restaurants het niet meer op de kaart staan die we hebben aangeschreven maar waarop geen reactie is geweest. We weten dus niet of het door het dierenleed/de campagne komt of dat het een ”gewone wijziging van het menu” is geweest.
✊ Alleen al in januari zijn er meer dan 40 nieuwsartikelen verschenen over de campagne. Ook in februari en maar zijn er allerlei artikelen verschenen over de campagne.
✊ In meerdere steden, waaronder Amsterdam, zijn we de campagne aan het voorbereiden. Je gaat dus nog veel meer van ons zien de komende tijd!
πŸ‘‰ Wist je dat dit alles is bereikt met slechts 15 acties, verspreid over 4 steden?

Draag je steentje bij! πŸ’ͺ
🀜 Zet je eigen actie op (daar helpen we je graag bij).
🀜 Doe mee met onze acties.
🀜 Of schrijf zelf restaurants aan die foie gras verkopen en leg ze uit waar het product vandaan komt. Het kost een paar minuten maar is soms al voldoende om een restaurant ertoe te bewegen de menukaart te wijzigen.

Zien we je zaterdag in Eindhoven bij de start van de campagne daar, om 17:30 op het Stationsplein? 🫡

πŸ–€πŸ’š Tot de laatste kooi leeg is! πŸ’šπŸ–€

(Wageningen) Vegan potluck!

[ – English below – ]

Nu steeds meer mensen zich aansluiten bij de acties, willen we ook graag tijd vrijmaken om elkaar beter te leren kennen en voor wat gezelligheid. Daarom organiseert Active for Justice Wageningen een potluck!

Neem wat eten mee, en kom op 26 maart om 18:00 naar Nieuwe Kanaal 1 in Wageningen. Laten we er samen een leuke en inspirerende avond van maken!

Tot dan!
——————–
Since more and more people are joining the actions, we would like to free up some time to get to know each other and for some fun. That’s why Active for Justice Wageningen is organizing a potluck!

So bring along some food and come join on 26th of March at 18:00, at the Nieuwe Kanaal 1 in Wageningen. Let’s make it a fun and inspirational evening!

See you there!

Succesvolle start van de campagne in Wageningen

Afgelopen zaterdag zijn we de campagne tegen foie gras in Wageningen gestart. En met succes! Door het contact via e-mail en brief, zijn er van de restaurants waar we mee gestart zijn nog maar twee over. Tijd dus om de straat op te gaan!

Om 18:00 verzamelde zich een groep van ongeveer 30 mensen bij het busstation, waarna we gezamenlijk op weg zijn gegaan naar restaurant Beau (onderdeel van WICC hotel). Dit restaurant heeft vooraf contact met ons opgenomen, waarin te kennen werd gegeven dat er binnen het management overlegd gaat worden of ze foie gras van de menukaart kunnen halen en zo ja, wanneer. Binnen een week bijvoorbeeld, zou dat echter nog niet mogelijk zijn. Hoewel we het intern gesprek hierover toejuichen, is het helaas nog geen definitief antwoord. Daarom dat we luid en duidelijk hebben laten horen waar foie gras vandaan komt en welk dierenleed eraan kleeft. We hopen dat dit Beau over de streep trekt!

Vervolgens gingen we door naar Diels. Dit restaurant heeft niet geantwoord op onze e-mail, noch op onze brief. Waar ze ons pogen te negeren staan ze blijkbaar wel graag de pers te woord, want volgens omroep Gelderland heeft Diels aangekaart dat we onze mening willen doordrammen bij kleine ondernemers, en dat ze het gewoon mogen doen want de regering heeft het niet verboden. Even los van het feit dat de import/verkoop niet verboden zou kunnen worden door Europese verdragen, toont deze reactie vooral dat er bij Diels helaas weinig ethisch besef leeft. Waar ze het al vervelend vinden dat wij onze mening ”doordrammen” door middel van e-mail, brief en een klein protest, vinden ze het blijkbaar geen probleem dat boeren bij ganzen en eenden meermaals per dag voedsel door de keel duwen, want ”het mag immers”. We hopen dan ook dat Diels zelf gaat durven na te denken en niet een verbod nodig heeft om te kiezen in het voordeel van de dieren.

De tweede keer bij Beau was net zo vol van passie. Twee voorbijgangers besloten spontaan mee te doen, en we kregen tal van positieve reacties. Veel mensen zijn het gelukkig met ons eens; foie gras kan Γ©cht niet meer! We hopen dat dit de eerste en laatste keer was dat we bij Beau moesten langs gaan om de stem te zijn voor de dieren, en dat het management snel de beslissing maakt foie gras definitief uit het menu te schrappen.

We hebben de avond afgesloten met een tweede actie bij Diels. Veel mensen bleven staan en luisteren naar de speeches, en ook hier kregen we weer veel steunbetuigingen. Dat is natuurlijk enorm motiverend, maar wat ons echt motiveert is natuurlijk wat de dieren moeten doorstaan om dit product tot stand te brengen. We gaan dan ook nooit opgeven, tot foie gras definitief van de kaart is. We komen net zo vaak terug als nodig.

Al met al een zeer geslaagde actie, waar we niets dan tevreden over zijn. Dank aan iedereen die gekomen is! Op naar de volgende, op naar een foie gras-vrije samenleving!

(Wageningen) Aftrap campagne tegen foie gras!

[ – English below – ]

Aftrap campagne tegen foie gras in Wageningen

Steeds meer restaurants kiezen ervoor foie gras van de kaart te halen. En dat is logisch: want wie wil er nou nog meewerken aan een industrie waarvoor ganzen en eenden meermaals per dag dwangvoeding via een buis in de keel gepropt krijgen, opdat de lever opzwelt tot wel tienmaal het normale formaat?

Toch zijn er ook in Wageningen nog enkele restaurants die doorgaan met de verkoop van foie gras, ondanks onze uitleg omtrent dit product via e-mail en brief. Onbegrijpelijk! Daarom gaan we de straat op: om een stem te zijn voor de ganzen en eenden, die nog steeds massaal sterven voor een ”luxe-product”. Om een stem te zijn voor wie niet voor zichzelf kan spreken, iets dat helaas nog steeds hard nodig is.

Doe je met ons mee?
Kom dan op 18-02-2023 om 18:00 naar het busstation van Wageningen. Met flyers, spandoeken, megafoons en fotoborden gaan we de restaurants en het publiek duidelijk maken dat foie gras anno 2023 Γ©cht niet meer kan. Nodig je vrienden en kennissen uit: samen maken we een einde aan dit dierenleed!

We zien elkaar op straat!
We zien elkaar in Wageningen!

—————————————–

Kick-off of the campaign against foie gras in Wageningen

More and more restaurants are choosing to take foie gras out of the menu. And that makes sense: why would someone want to participate in an industry for which ducks and geese are force fed via a tube multiple times a day, until the liver swells up to what can be 10 times the normal size?

Yet, there are still restaurants in Wageningen that keep on selling foie gras, despite our explanation about this product via e-mail and letter. Unbelievable! That’s why we are taking to the streets: to be a voice for the geese and ducks, that are still dying en masse for a ”luxury-product”. To be a voice for those who cannot speak for themselves, something that is sadly enough still necessary badly.

Will you join us?
Come on 18-02-2023 at 18:00 to the busstation of Wageningen. With flyers, banners, megaphones and protest-signs we are going to make clear to the restaurants and public that foie gras in 2023 is really nΓ³t done. Invite your friends and acquaintances: together we will end this animal cruelty!

We will see each other on the streets!
We will see each other in Wageningen!