Rhenen – Tweede actie tegen foie gras!

[ -English below- ]

Komende zaterdag gaan we voor de tweede keer de straat op in Rhenen! Van de vier restaurants met foie gras waar we contact mee hebben opgenomen, is er nog één restaurant over. Dit restaurant heeft er (na pogingen tot contact via e-mail en brief) toch voor gekozen om foie gras blijven te serveren, ondanks dat ze duidelijk op de hoogte zijn gebracht van het dierenleed.

In een interview op beeld werd helaas duidelijk dat er weinig ethisch besef te vinden is bij dit restaurant: de productiemethode (en daarbij dus het gruwelijke dierenleed) van foie gras doet niet ter zake, ze werken met producten die mogen in Nederland, en als iemand het daar niet mee eens is moeten ze naar Den Haag. Wat is er gebeurt met zelf nadenken over kwesties als dierenleed?

Deze reactie geeft nog een extra reden om erheen te gaan en het restaurant te wijzen op de eigen verantwoordelijkheden.

Doe je met ons mee? Kom dan om 18:00 naar bushalte Tasveld, te Rhenen. Vanaf daar lopen we gezamenlijk naar het restaurant.

Wil je mee maar vind je het lastig om er te geraken? Stuur ons dan even een berichtje: mogelijk kunnen we je meenemen in een auto.

Hopelijk zien we elkaar dan!

——————–

Upcoming Saturday we are going to protest for the second time in Rhenen! From the four restaurants with foie gras that we contacted, only one is left. This restaurant (after we contacted them via both mail and letter) still chooses to sell foie gras, even though they are clearly aware of the animal cruelty.

In an interview for TV it sadly enough became clear that very little ethical awareness can be found at this restaurant: the method of production (and with that the huge amount of animal cruelty) for foie gras doesn’t matters. They work with products that are allowed in the Netherlands, and if someone doesn’t agrees with that they should go to Den Haag. What happened to think for yourself about issues like animal cruelty?

This response gives even more reason to go and point out their own responsibilities.

Will you join us? Come at 18:00 to the busstop Tasveld, Rhenen. From there we will walk together to the restaurant.

Do you want to join but do you find it difficult to get there? Send us a message: we might be able to take you along in a car.

Hopefully we will see you there!

Start van de campagne in Rhenen

[ -English below- ]

Vrijdagavond hebben we voor het eerst actie gevoerd in Rhenen! Een aantal weken geleden werd daar nog in vier restaurants foie gras geserveerd. Toen we deze restaurants benaderden, gaven drie restaurants aan de zorgen rondom foie gras te delen. Zij hebben de vervette lever dan ook gelijk van het menu gehaald. Het is fijn om te zien dat veel restaurants informatie en dierenleed rondom foie gras serieus nemen.

Een uitzondering hierop is helaas ‘t Kalkoentje. Ondanks het herhaaldelijk verstrekken van informatie via e-mail en brief, blijven ze toch foie gras verkopen. Genoeg reden dus om de straat op te gaan!

Gezien de dag, locatie en aankondiging op korte termijn, wisten we van tevoren al dat we met een kleine groep bij onze eerste actie in Rhenen zouden zijn. Dat hebben we echter ruimschoots goed gemaakt met vier megafoons en een uur vol motivatie. Ondanks dat het restaurant redelijk afgelegen is, kwamen er veel auto’s langs rijden. We hebben daarmee genoeg mensen duidelijk gemaakt waarom we bij dit restaurant actievoeren.

’t Kalkoentje liet in het nieuws weten dat ze foie gras gewoon blijven verkopen. Extra reden dus om zo snel mogelijk terug te komen! Het feit dat ze niet onder de indruk zijn van ganzen en eenden die meermaals per dag onder dwang worden volgepropt voor een product op hun menukaart, zegt helaas genoeg. Ben je er de volgende keer bij?

Tot dan!


Last Friday we held our first protest in Rhenen! A couple of week ago, four restaurants in this city served foie gras. After contacting these restaurants, three of them responded with sharing our concerns and taking the fattened liver directly out of their menu. It’s great to see that many restaurants take the information and animal cruelty around foie gras seriously.

Sadly enough, an exception to this is ‘t Kalkoentje. Despite the fact that we repeatedly provided them information via mail and letter, they are still serving foie gras. Plenty of reasons to take to the streets!

Due to the day, location, and short time notice, we already knew that we would be with a small group at our first action in Rhenen. However, we compensated this with four megaphones and an hour filled with motivation. Despite the restaurant being remotely located, a lot of cars passed by. This gave us a nice opportunity to show to a lot of people why we protested at this particular restaurant.

‘t Kalkoentje told the news that they will keep on selling foie gras. A great reason for us to come back as soon as possible! The fact that they’re not impressed by ducks and geese being force-fed multiple times a day for a product on their menu, says enough. Will we see you next time?

See you soon!

(Rhenen) Protest bij foie gras-verkopend restaurant

[ -English below- ]
Komende vrijdag gaan we de straat op in Rhenen! Van de vier restaurants met foie gras waar we contact mee hebben opgenomen, is er nog één restaurant over. Dit restaurant heeft er (na pogingen tot contact via e-mail en brief) toch voor gekozen om foie gras blijven te serveren, ondanks dat ze duidelijk op de hoogte zijn gebracht van het dierenleed.

Doe je met ons mee? Kom dan om 17:45 naar de bushalte Tasveld, te Rhenen. Vanaf daar lopen we gezamenlijk naar het restaurant.

Wil je mee maar vind je het lastig om er te geraken? Stuur ons dan even een berichtje: mogelijk kunnen we je meenemen in een auto.

Hopelijk zien we elkaar dan!

——————————————

Upcoming Friday we are going to protest in Rhenen! From the four restaurants with foie gras that we contacted, only one is left. This restaurant (after we contacted them via both mail and letter) still chooses to sell foie gras, even though they are clearly aware of the animal cruelty.

Will you join us? Come at 17:45 to the busstop Tasveld, Rhenen. From there we will walk together to the restaurant.

Do you want to join but do you find it difficult to get there? Send us a message: we might be able to take you along in a car.

Hopefully we will see you there!