Vrijheid voor de dieren! Stop de jacht!

Afgelopen week is er weer een actie geweest bij Nationaal Park Hoge Veluwe. Er zijn wat teksten op gebouwen gezet zoals ‘Stop de jacht’ en ‘Dierenmoordenaars’ en het ecoduct, afgesloten door NP Hoge Veluwe, is door de activisten weer geopend. Active For Justice en Vrije Bond Utrecht juichen deze actie van harte toe.

Onderaan als PDF te downloaden.

Eerder dit jaar organiseerden Active For Justice en Vrije Bond Utrecht bij NP Hoge Veluwe een demonstratie. Een petitie om daar ter plekke aan te bieden werd resoluut van te voren van de hand gewezen. NP Hoge Veluwe eist het recht op om binnen hun hekken te doen en laten wat zij willen met de daar aanwezige door hen opgesloten dieren. Daaronder valt ook het bejagen van die dieren. Wij vinden dat mensen geen eigendomsrecht dienen te hebben over dieren en natuur. De dieren zijn alleen maar van zichzelf, zijn autonome wezens met gevoelens en een eigen leven. Dieren zijn niet van of voor mensen om mee te doen zoals hen goeddunkt. Of beter: slecht dunkt.

In een reactie op de actie in een artikel in De Stentor stelt Seger Emanuel Baron van Voorst tot Voorst, baas van NP Hoge Veluwe: “Je reinste terreur en een laffe daad. Natuurlijk mag je in dit land je mening laten horen en geregeld hebben hier groepen gedemonstreerd voor de poort. Geen probleem. Maar van de spullen van een ander blijf je af.”

Wij zullen dit even herformuleren voor hem: “Jacht is je reinste terreur en een laffe daad. Natuurlijk mag je in dit land je mening laten horen en geregeld hebben hier jagers met hun geweren voor de poort gestaan. Dat vinden wij een probleem. Want van het leven van een ander blijf je af.”

Het wordt tijd dat NP De Hoge Veluwe de afsluitingen rond het park zelf weer openmaakt. Dan hoeven activisten dat niet meer te doen. Dieren zijn geen bezit. Zolang dieren echter als bezit worden gebruikt en vermoord om in blikjes – waaronder ook de Moeflon die NP Hoge Veluwe beweerde tegen de wolf te willen beschermen – te koop te worden aangeboden in de winkel van Seger van Voorst tot Voorst om nog wat extra geld te verdienen aan in het park levende dieren, zullen activisten terugkomen bij NP Hoge Veluwe, op wat voor manier dan ook. Balans in de natuur verkrijg je niet door jacht, integendeel. Balans krijg je door de dieren de vrijheid te geven om in grote aaneengesloten natuurgebieden te leven en rond te trekken, zonder bemoeienis van de mens. Het spreekt voor zich dat een ‘Dag Van De Jacht’ dan ook ten spoedigste dient te worden vervangen door een ‘Dag Tegen De Jacht’ en die dag te laten beginnen op 1 januari en te laten eindigen op 31 december.

Active For Justice en Vrije Bond Utrecht, 14 oktober 2023

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *