Luid en duidelijk protest bij de NVWA!

Vandaag hebben we een protest gehouden bij de NVWA. Ondanks het feit dat het een vrijdag is (en veel mensen niet konden aansluiten door werk of andere verplichtingen) en we het op korte termijn hebben gepland, stonden we er toch met 40 mensen een onwijs motiverende actie te houden.

Waarom stonden we bij de NVWA? Omdat er opnieuw een onderzoek naar buiten is gekomen, ditmaal door onderzoeksgroep Ongehoord(1), waaruit het falen van de NVWA blijkt. Keer op keer komt naar buiten hoe de NVWA zieke en gewonde dieren goedkeurt voor het transport naar het slachthuis die volgens de Europese wetgeving(2) niet op transport zouden mogen. De afgelopen jaren komt dit keer op keer naar buiten, zonder dat er iets verandert. Daarnaast worden dieren geslagen door NVWA-inspecteurs, helpen ze soms zonder problemen een handje mee met de slacht en vrezen inspecteurs die wel iets wilden melden voor hun baan.

Daarom zijn we het vertrouwen in deze instantie volledig kwijt. We kunnen dan ook niet anders concluderen dat de NVWA niet in staat is het dierenwelzijn te waarborgen. Is het daarnaast ook niet eens tijd dat we gaan erkennen dat het hier om dierenlevens gaat, en niet om ”voedsel en waren”? Wij vinden van wel!

Nadat we een tijd luidkeels protest hebben gevoerd, en zoveel voorbijgangers flyers hebben kunnen meegeven dat we door al onze flyers heen waren, werd er een spontane blokkade opgezet. Een 25/30 deelnemers ging op de weg staan, om zo mensen halt te laten houden voor het NVWA kantoor. Op die wijze konden we middels toespraken duidelijk maken waarom we daar waren.

De politie wilde optreden. Apart dat er tegen een ludieke actie wel kan worden opgetreden, maar de NVWA al jaren zonder al teveel moeite door kan gaan met deze wanpraktijken… Snappen jullie dit nog? Uiteindelijk besloten we uit onszelf, nadat we van mening waren ons punt duidelijk te hebben gemaakt, de locatie te verlaten en zijn we als lopend protest weer vertrokken.

We gaan door met onze acties, om op te komen voor de dieren. Doe je met ons mee?
Overigens zijn wij niet de enigen die dat doen. Morgen voeren onze collega’s van Bite Back actie in België(3), eveneens in het kader van het onderzoek van Ongehoord. Zien we je daar?


(1) https://www.ongehoord.info/onderzoek/veetransport
(2) VERORDENING (EG) Nr. 1/2005 inzake de bescherming van dieren tijdens het vervoer; Bijlage I, hoofdstuk 1.
(3) https://www.facebook.com/events/1143292619806380?ref=newsfeed

Dan willen we graag nog even een (vast incompleet) overzicht meegeven van zaken die de afgelopen tijd aan het licht zijn gekomen.


April 2023: Ongehoord publiceert onderzoek naar misstanden bij diertransport. De NVWA keurt wederom dieren goed voor transport die niet op transport zouden mogen.
https://www.ongehoord.info/onderzoek/veetransport

April 2023: de NVWA legt een verzamelcentrum voor dieren stil, vanwege het ernstige dierenleed dat er is gefilmd. Opmerkelijke reactie, gezien de NVWA vanuit daar keer op keer zieke en gewonde dieren deed goedkeuren voor transport. `

April 2023: EenVandaag publiceert onderzoek naar toezicht op dierenmishandeling door de NVWA, waaruit blijkt dat er stelselmatig zaken fout gaan en een angstcultuur heerst.
https://eenvandaag.avrotros.nl/item/klokkenluiders-toezicht-op-dierenmishandeling-schiet-tekort-angstcultuur-binnen-nvwa/

April 2023: Animal Rights publiceert onderzoek over het feit dat er nauwelijks controles plaatsvinden door de NVWA in de kalkoensector
https://www.animalrights.nl/ook-de-kalkoenenindustrie-wordt-niet-gecontroleerd-op-dierenwelzijn?fbclid=IwAR1ppsE54eEqzIu7gCNRYg4vrAMqcmFXRFci_4DO-pyivz2N1sDkTcoGte0

2021: Ongehoord publiceert onderzoek naar de NVWA, en legt daarbij wederom misstanden bloot.
https://www.ongehoord.info/onderzoek/nvwa-nog-steeds-in-de-fout

Juni tot augustus 2021: Uit een pilot-onderzoek van de NVWA zelf bij (slechts) vijf locaties, blijkt dat het vervoer van gemiddeld 220 – 250 varkens per dag (15000) in totaal in strijd is met de Europese wetgeving. De NVWA slaagt dus niet om de controles correct uit te voeren. Toch is de NVWA tevreden over het resultaat; 15000 dieren die nog meer hebben geleden dan anders, zijn namelijk ”maar” 0.86% van het totaal aantal dieren.
https://www.pigbusiness.nl/artikel/427077-nvwa-varkens-worden-goed-getransporteerd/

April 2021: Door de problemen die steeds aan het licht komen zouden er vanaf nu strengere keuringen moeten plaatsvinden. De NVWA zou Europese richtsnoeren moeten volgen voor het keuren van runderen. Later datzelfde jaar bracht Ongehoord opgevraagde inspectiedocumenten naar buiten waaruit bleek dat ook NA april nog steeds dieren worden goedgekeurd voor transport door de NVWA, die wettelijk gezien niet op transport zouden mogen.
https://www.animalrights.nl/ook-de-kalkoenenindustrie-wordt-niet-gecontroleerd-op-dierenwelzijn?fbclid=IwAR1ppsE54eEqzIu7gCNRYg4vrAMqcmFXRFci_4DO-pyivz2N1sDkTcoGte0

2020: Ongehoord publiceert beelden waarop NVWA-dierenartsen te zien zijn die varkens slaan.
https://www.ongehoord.info/onderzoek/nvwa-nog-steeds-in-de-fout

2020: Een NVWA-toezichthouder bij een kippenslachterij, is betrapt op het meehelpen bij de werkzaamheden.
https://www.ongehoord.info/onderzoek/nvwa-nog-steeds-in-de-fout

2019: Animal Rights daagt NVWA-dierenartsen voor een veterinair tuchtcollege.
https://www.animalrights.nl/animal-rights-daagt-nvwa-dierenartsen-voor-veterinair-tuchtcollege

2019: RTL nieuws publiceert een onderzoek naar de NVWA, waaruit blijkt dat telkens opnieuw zieke en gewonde dieren (die niet op transport zouden mogen) door de NVWA worden goedgekeurt voor transport.
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/artikel/4743021/minister-nvwa-varkens-controle

2019: Vanuit het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit komt een rapport naar buiten over toezicht bij kleine- en middelgrote slachthuizen in NL. Ook daaruit blijkt dat regelmatig zieke en zwakke dieren aangevoerd werden voor de slacht en niet consequent werd ingegrepen door de NVWA.
https://www.eerstekamer.nl/overig/20190912/feitenonderzoek_toezichtsketen_en/document

2018: in de Duitse deelstaat Nedersaksen zijn bij 25 transporten uit Nederland de constateringen gedaan dat de varkens ”ernstig kreupel en gewond” waren. Deze hadden niet getransporteerd mogen worden, maar zijn wel goed gekeurd door de NVWA.
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/artikel/4742946/nvwa-dierenartsen-export-ernstig-zieke-dieren-toe

2018: In België zagen lokale dierenartsen in 25 gevallen runderen die niet geschikt waren voor transport, en een veel te volle vrachtwagen met varkens. De NVWA heeft dit willens en wetens toegestaan, ondanks Europese wetgeving.
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/artikel/4742946/nvwa-dierenartsen-export-ernstig-zieke-dieren-toe

2018: De rechter tikt de NVWA op de vingers vanwege het negeren van onderzoeksbeelden over nertsenfokkerijen.
https://www.animalrights.nl/rechter-tikt-nvwa-op-vingers