Luid en duidelijk protest bij de NVWA!

Vandaag hebben we een protest gehouden bij de NVWA. Ondanks het feit dat het een vrijdag is (en veel mensen niet konden aansluiten door werk of andere verplichtingen) en we het op korte termijn hebben gepland, stonden we er toch met 40 mensen een onwijs motiverende actie te houden.

Waarom stonden we bij de NVWA? Omdat er opnieuw een onderzoek naar buiten is gekomen, ditmaal door onderzoeksgroep Ongehoord(1), waaruit het falen van de NVWA blijkt. Keer op keer komt naar buiten hoe de NVWA zieke en gewonde dieren goedkeurt voor het transport naar het slachthuis die volgens de Europese wetgeving(2) niet op transport zouden mogen. De afgelopen jaren komt dit keer op keer naar buiten, zonder dat er iets verandert. Daarnaast worden dieren geslagen door NVWA-inspecteurs, helpen ze soms zonder problemen een handje mee met de slacht en vrezen inspecteurs die wel iets wilden melden voor hun baan.

Daarom zijn we het vertrouwen in deze instantie volledig kwijt. We kunnen dan ook niet anders concluderen dat de NVWA niet in staat is het dierenwelzijn te waarborgen. Is het daarnaast ook niet eens tijd dat we gaan erkennen dat het hier om dierenlevens gaat, en niet om ”voedsel en waren”? Wij vinden van wel!

Nadat we een tijd luidkeels protest hebben gevoerd, en zoveel voorbijgangers flyers hebben kunnen meegeven dat we door al onze flyers heen waren, werd er een spontane blokkade opgezet. Een 25/30 deelnemers ging op de weg staan, om zo mensen halt te laten houden voor het NVWA kantoor. Op die wijze konden we middels toespraken duidelijk maken waarom we daar waren.

De politie wilde optreden. Apart dat er tegen een ludieke actie wel kan worden opgetreden, maar de NVWA al jaren zonder al teveel moeite door kan gaan met deze wanpraktijken… Snappen jullie dit nog? Uiteindelijk besloten we uit onszelf, nadat we van mening waren ons punt duidelijk te hebben gemaakt, de locatie te verlaten en zijn we als lopend protest weer vertrokken.

We gaan door met onze acties, om op te komen voor de dieren. Doe je met ons mee?
Overigens zijn wij niet de enigen die dat doen. Morgen voeren onze collega’s van Bite Back actie in België(3), eveneens in het kader van het onderzoek van Ongehoord. Zien we je daar?


(1) https://www.ongehoord.info/onderzoek/veetransport
(2) VERORDENING (EG) Nr. 1/2005 inzake de bescherming van dieren tijdens het vervoer; Bijlage I, hoofdstuk 1.
(3) https://www.facebook.com/events/1143292619806380?ref=newsfeed

Dan willen we graag nog even een (vast incompleet) overzicht meegeven van zaken die de afgelopen tijd aan het licht zijn gekomen.


April 2023: Ongehoord publiceert onderzoek naar misstanden bij diertransport. De NVWA keurt wederom dieren goed voor transport die niet op transport zouden mogen.
https://www.ongehoord.info/onderzoek/veetransport

April 2023: de NVWA legt een verzamelcentrum voor dieren stil, vanwege het ernstige dierenleed dat er is gefilmd. Opmerkelijke reactie, gezien de NVWA vanuit daar keer op keer zieke en gewonde dieren deed goedkeuren voor transport. `

April 2023: EenVandaag publiceert onderzoek naar toezicht op dierenmishandeling door de NVWA, waaruit blijkt dat er stelselmatig zaken fout gaan en een angstcultuur heerst.
https://eenvandaag.avrotros.nl/item/klokkenluiders-toezicht-op-dierenmishandeling-schiet-tekort-angstcultuur-binnen-nvwa/

April 2023: Animal Rights publiceert onderzoek over het feit dat er nauwelijks controles plaatsvinden door de NVWA in de kalkoensector
https://www.animalrights.nl/ook-de-kalkoenenindustrie-wordt-niet-gecontroleerd-op-dierenwelzijn?fbclid=IwAR1ppsE54eEqzIu7gCNRYg4vrAMqcmFXRFci_4DO-pyivz2N1sDkTcoGte0

2021: Ongehoord publiceert onderzoek naar de NVWA, en legt daarbij wederom misstanden bloot.
https://www.ongehoord.info/onderzoek/nvwa-nog-steeds-in-de-fout

Juni tot augustus 2021: Uit een pilot-onderzoek van de NVWA zelf bij (slechts) vijf locaties, blijkt dat het vervoer van gemiddeld 220 – 250 varkens per dag (15000) in totaal in strijd is met de Europese wetgeving. De NVWA slaagt dus niet om de controles correct uit te voeren. Toch is de NVWA tevreden over het resultaat; 15000 dieren die nog meer hebben geleden dan anders, zijn namelijk ”maar” 0.86% van het totaal aantal dieren.
https://www.pigbusiness.nl/artikel/427077-nvwa-varkens-worden-goed-getransporteerd/

April 2021: Door de problemen die steeds aan het licht komen zouden er vanaf nu strengere keuringen moeten plaatsvinden. De NVWA zou Europese richtsnoeren moeten volgen voor het keuren van runderen. Later datzelfde jaar bracht Ongehoord opgevraagde inspectiedocumenten naar buiten waaruit bleek dat ook NA april nog steeds dieren worden goedgekeurd voor transport door de NVWA, die wettelijk gezien niet op transport zouden mogen.
https://www.animalrights.nl/ook-de-kalkoenenindustrie-wordt-niet-gecontroleerd-op-dierenwelzijn?fbclid=IwAR1ppsE54eEqzIu7gCNRYg4vrAMqcmFXRFci_4DO-pyivz2N1sDkTcoGte0

2020: Ongehoord publiceert beelden waarop NVWA-dierenartsen te zien zijn die varkens slaan.
https://www.ongehoord.info/onderzoek/nvwa-nog-steeds-in-de-fout

2020: Een NVWA-toezichthouder bij een kippenslachterij, is betrapt op het meehelpen bij de werkzaamheden.
https://www.ongehoord.info/onderzoek/nvwa-nog-steeds-in-de-fout

2019: Animal Rights daagt NVWA-dierenartsen voor een veterinair tuchtcollege.
https://www.animalrights.nl/animal-rights-daagt-nvwa-dierenartsen-voor-veterinair-tuchtcollege

2019: RTL nieuws publiceert een onderzoek naar de NVWA, waaruit blijkt dat telkens opnieuw zieke en gewonde dieren (die niet op transport zouden mogen) door de NVWA worden goedgekeurt voor transport.
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/artikel/4743021/minister-nvwa-varkens-controle

2019: Vanuit het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit komt een rapport naar buiten over toezicht bij kleine- en middelgrote slachthuizen in NL. Ook daaruit blijkt dat regelmatig zieke en zwakke dieren aangevoerd werden voor de slacht en niet consequent werd ingegrepen door de NVWA.
https://www.eerstekamer.nl/overig/20190912/feitenonderzoek_toezichtsketen_en/document

2018: in de Duitse deelstaat Nedersaksen zijn bij 25 transporten uit Nederland de constateringen gedaan dat de varkens ”ernstig kreupel en gewond” waren. Deze hadden niet getransporteerd mogen worden, maar zijn wel goed gekeurd door de NVWA.
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/artikel/4742946/nvwa-dierenartsen-export-ernstig-zieke-dieren-toe

2018: In België zagen lokale dierenartsen in 25 gevallen runderen die niet geschikt waren voor transport, en een veel te volle vrachtwagen met varkens. De NVWA heeft dit willens en wetens toegestaan, ondanks Europese wetgeving.
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/artikel/4742946/nvwa-dierenartsen-export-ernstig-zieke-dieren-toe

2018: De rechter tikt de NVWA op de vingers vanwege het negeren van onderzoeksbeelden over nertsenfokkerijen.
https://www.animalrights.nl/rechter-tikt-nvwa-op-vingers

Opnieuw actie in Haarlem

Zaterdagavond 8 april voerden we voor het eerst actie bij Brasserie Bruis in de Lange Veerstraat omdat zij, als één van de twee laatste plekken in Haarlem, nog foie gras op de menukaart hebben staan. Aanvankelijk zouden we ook voor de derde keer bij Metzo voor de deur gaan schreeuwen, maar zij hebben de verstandige keuze gemaakt om het vlak voor de demonstratie van de kaart te halen. We konden al onze pijlen dus richten op Bruis.

Brasserie Bruis is van dezelfde eigenaar als restaurant Ratatouille, waar we in november al voor de deur hebben gestaan. Na één demonstratie heeft hij het daar van de kaart gehaald, maar op de avond na de tweede demonstratie in Haarlem viel het iemand op dat hij het bij zijn andere restaurant, Bruis, gewoon weer op de kaart heeft gezet, dit keer in de vorm van kroketten. Wij hebben hem duidelijk gemaakt dat dit gedrag niet door de beugel kan.

We verzamelden zoals altijd op het stationsplein en vertrokken vanuit daar met een twintigtal mensen naar Bruis, waar we veertig minuten voor de deur hebben gestaan met fotoborden, vlaggen en een spandoek. Het was al zo goed als leeg bij Bruis toen we daar aankwamen en daar is geen verandering in gekomen gedurende de periode dat wij voor de deur stonden. Wel was er een groepje hele stoere jongens die heel hard riepen dat ze naar binnen zouden gaan, maar dat bleef bij woorden want uiteindelijk heeft niemand het in hun hoofd gehaald om bij Bruis te gaan eten tijdens onze demonstratie.

Primeur dit keer was dat we het niet hielden bij schreeuwen, maar ons punt ook middels zang hebben geprobeerd over te brengen. Over onze zangkunsten lijken de meningen verveeld te zijn. De buurrestaurants waren er duidelijk minder van gecharmeerd dan wijzelf. Klachten daarover kunnen ze sturen naar info@brasseriebruis.com, want zo lang als Bruis geld blijft verdienen aan de mishandeling van ganzen en eenden, blijven wij terugkomen om onze liefelijke klanken ten gehore te brengen.

Naast Bruis is er nog één andere plek in Haarlem die nog foie gras verkoopt. Deze traiteur heeft de dans tot nog toe kunnen ontspringen maar de volgende keer zullen we ook daar voor de deur gaan staan als ze het tegen die tijd nog verkopen. Dit zal overdag zijn, gezien de openingstijden van deze winkel. Meer info daarover volgt nog. Hopelijk zien we jullie tegen die tijd op straat!

Start van de campagne in Rhenen

[ -English below- ]

Vrijdagavond hebben we voor het eerst actie gevoerd in Rhenen! Een aantal weken geleden werd daar nog in vier restaurants foie gras geserveerd. Toen we deze restaurants benaderden, gaven drie restaurants aan de zorgen rondom foie gras te delen. Zij hebben de vervette lever dan ook gelijk van het menu gehaald. Het is fijn om te zien dat veel restaurants informatie en dierenleed rondom foie gras serieus nemen.

Een uitzondering hierop is helaas ‘t Kalkoentje. Ondanks het herhaaldelijk verstrekken van informatie via e-mail en brief, blijven ze toch foie gras verkopen. Genoeg reden dus om de straat op te gaan!

Gezien de dag, locatie en aankondiging op korte termijn, wisten we van tevoren al dat we met een kleine groep bij onze eerste actie in Rhenen zouden zijn. Dat hebben we echter ruimschoots goed gemaakt met vier megafoons en een uur vol motivatie. Ondanks dat het restaurant redelijk afgelegen is, kwamen er veel auto’s langs rijden. We hebben daarmee genoeg mensen duidelijk gemaakt waarom we bij dit restaurant actievoeren.

’t Kalkoentje liet in het nieuws weten dat ze foie gras gewoon blijven verkopen. Extra reden dus om zo snel mogelijk terug te komen! Het feit dat ze niet onder de indruk zijn van ganzen en eenden die meermaals per dag onder dwang worden volgepropt voor een product op hun menukaart, zegt helaas genoeg. Ben je er de volgende keer bij?

Tot dan!


Last Friday we held our first protest in Rhenen! A couple of week ago, four restaurants in this city served foie gras. After contacting these restaurants, three of them responded with sharing our concerns and taking the fattened liver directly out of their menu. It’s great to see that many restaurants take the information and animal cruelty around foie gras seriously.

Sadly enough, an exception to this is ‘t Kalkoentje. Despite the fact that we repeatedly provided them information via mail and letter, they are still serving foie gras. Plenty of reasons to take to the streets!

Due to the day, location, and short time notice, we already knew that we would be with a small group at our first action in Rhenen. However, we compensated this with four megaphones and an hour filled with motivation. Despite the restaurant being remotely located, a lot of cars passed by. This gave us a nice opportunity to show to a lot of people why we protested at this particular restaurant.

‘t Kalkoentje told the news that they will keep on selling foie gras. A great reason for us to come back as soon as possible! The fact that they’re not impressed by ducks and geese being force-fed multiple times a day for a product on their menu, says enough. Will we see you next time?

See you soon!

Wil je zelf gemakkelijk vanuit huis aan de slag om foie gras zo snel mogelijk te laten verdwijnen? Dat kan!

Indien je een restaurant hebt gevonden dat foie gras verkoopt (je kunt dit gemakkelijk vinden door een stad in te toetsen op internet, tezamen met de woorden ”foie gras” en ”restaurant”), kun je ze een e-mail sturen. Mogelijk dat ze niet op hoogte zijn van het dierenleed, en zijn ze bereid het menu aan te passen. Natuurlijk kun je zelf een vriendelijke e-mail typen, maar we hebben ook een voorbeeld dat je kunt gebruiken. Deze staat hieronder.

Als je een reactie krijgt van een restaurant, horen we dat graag! 🙂

Je kunt de restaurants die je gemaild hebt ook aan ons doorgeven via e-mail en/of ons meldpunt, dan houden we ze zelf ook in de gaten.

LET OP: de brief is specifiek gericht op foie gras, dus niet op foie royale of gewone ganzenlever/eendenlever.


Beste,

Hierbij doe ik u een bericht tegemoet komen in verband met een constatering op uw menukaart. Helaas zie ik dat daarop nog steeds foie gras als beschikbaar staat aangegeven.

Foie gras is een product waarvoor (Toulouse-)ganzen maar ook eenden worden vetgemest op een wijze die in meerdere landen inmiddels verboden is. Hierbij worden de dieren veelal middels een buis onder dwang gevoerd tot de lever een abnormale grootte heeft bereikt (soms tot wel tienmaal het gewicht van een normale lever).

Gedurende de periode van het dwangvoeden zitten deze vogels opgesloten in kooien hetgeen vrije beweging en het uitoefenen van natuurlijke behoeften vrijwel onmogelijk maakt. Nederland heeft het verkrijgen van foie gras op deze wijze ook verboden maar de verkoop is helaas volstrekt legaal. Mede door het vrije verkeer van goederen binnen Europa zal dit ook zo blijven. De productie is zelfs dusdanig beschermd in Frankrijk, dat in ”Article L654-27-1” van de ”Code rural” is vastgelegd dat er dwangvoeding moet worden toegepast om het eindproduct als foie gras te mogen verkopen.

Daarom doe ik een beroep op u om in het voordeel van de dieren te handelen en ervoor te kiezen om foie gras van de kaart te halen. Samen kunnen we een betere wereld creëren voor hen die niet voor zichzelf kunnen spreken.

Ik hoop op een spoedige, positieve reactie op dit bericht.

Met vriendelijke groet,

Gedreven start van de campagne in Eindhoven

Afgelopen zaterdag zijn we de campagne tegen foie gras in Eindhoven gestart. Vooraf hebben 3 restaurants het al van het menu laten halen (en één restaurant was gesloten), dus vol passie verzamelden we ons op het Stationsplein om actie te gaan voeren bij drie locaties. Drie restaurants, die een paar euro extra winst blijkbaar belangrijker vinden dan dierenwelzijn. Wij snappen dat oprecht niet.

De groep was zoals verwacht iets kleiner dan normaal: door andere acties, verstoord treinverkeer e.d. hadden we niet op een grote groep gerekend. Toch waren we positief verrast over het aantal deelnemers, en het kleiner aantal hebben we dubbel en dwars goed gemaakt met de motivatie, onze stem en de algemene actiebereidheid.

Als eerste kwamen we terecht bij La Dolce Vita, waar we gedurende de avond tweemaal actie hebben gevoerd. Onze actie trok onwijs veel bekijks, en er zijn dan ook veel flyers uitgedeeld. Mensen bleven staan voor een praatje of luisterden naar de boodschappen die geroepen werden. Er werden duimen opgestoken en positieve reacties gegeven. Volgens een recente poll van omroep Gelderland onder +/- 7500 mensen, vind 76% dat foie gras niet meer op de menukaart hoort. Dat was hier ook duidelijk te merken.

Vervolgens stonden we slechts drie deuren verder bij Antonio’s. Bij dit restaurant leken ze het eerst vooral redelijk grappig te vinden. Er is echter niets grappigs aan het dwangvoederen van dieren enkel voor een ”delicatesse”. Gelukkig waren veel voorbijgangers het met ons eens. De tweede keer op de avond dat we protest kwamen voeren bij Antonio’s werd de muziek luid gezet om ons te overstemmen, dat faalde echter en had enkel tot resultaat dat gedurende die hele periode niemand het restaurant binnen is gegaan. We gaan dit in ieder geval niet vergeten, en als foie gras niet van het menu verdwijnt staan we snel weer voor de deur. We laten de dieren niet in de steek!

Bij Bellevue hadden ze het restaurant afgeschermd met hekken en beveiligers. In plaats van te kiezen voor dierenwelzijn en foie gras van het menu te halen, spenderen ze liever een vermogen om zichzelf af te schermen van kritiek. Dit motiveerde ons enkel meer om de actie op volle kracht voort te zetten, en dat hebben we dan ook gedaan.

De campagne is begonnen, en we gaan snel de volgende actie plannen. Er zijn al mensen die hebben aangegeven een volgende keer in Eindhoven ook mee te willen doen. Jij ook? Blijf dan vooral onze agenda in de gaten houden. We zien elkaar op straat!

Weg met foie gras!

Het succes van de campagne in cijfers

De strijd tegen foie gras zwelt aan; steeds meer mensen sluiten zich aan en vanuit steeds meer steden klinkt een groeiende interesse om mee te doen.
Fantastisch! ❤

Waar staan we nu? Even een paar cijfers:
✊ In april 2022 hebben we een herstart gemaakt, en vooral de afgelopen maanden zit de groei er flink in!
✊ Direct door de campagne hebben 26 bedrijven, met in totaal 28 locaties, het van de kaart/uit het schap laten verdwijnen! 😍
✊ Daarnaast hebben er 4 restaurants het indirect door de campagne van de kaart geschrapt (bijvoorbeeld omdat iemand van onze campagne heeft vernomen en als gevolg daarvan zelf een restaurant heeft aangeschreven). 🥰
✊ Ook hebben er verschillende restaurants het niet meer op de kaart staan die we hebben aangeschreven maar waarop geen reactie is geweest. We weten dus niet of het door het dierenleed/de campagne komt of dat het een ”gewone wijziging van het menu” is geweest.
✊ Alleen al in januari zijn er meer dan 40 nieuwsartikelen verschenen over de campagne. Ook in februari en maar zijn er allerlei artikelen verschenen over de campagne.
✊ In meerdere steden, waaronder Amsterdam, zijn we de campagne aan het voorbereiden. Je gaat dus nog veel meer van ons zien de komende tijd!
👉 Wist je dat dit alles is bereikt met slechts 15 acties, verspreid over 4 steden?

Draag je steentje bij! 💪
🤜 Zet je eigen actie op (daar helpen we je graag bij).
🤜 Doe mee met onze acties.
🤜 Of schrijf zelf restaurants aan die foie gras verkopen en leg ze uit waar het product vandaan komt. Het kost een paar minuten maar is soms al voldoende om een restaurant ertoe te bewegen de menukaart te wijzigen.

Zien we je zaterdag in Eindhoven bij de start van de campagne daar, om 17:30 op het Stationsplein? 🫵

🖤💚 Tot de laatste kooi leeg is! 💚🖤

Utrecht – Actie tegen foie gras

Afgelopen zaterdag verzamelden zich tussen de 35 en 40 personen in Utrecht: we groeien nog steeds met elk protest! Gemotiveerd en vol passie wilden we een vuist maken tegen dierenleed, een vuist tegen foie gras en een vuist tegen de restaurants die dit gruwelproduct nog steeds verkopen. En die vuist, die hebben we gemaakt! Het was een fantastische actie!

Als eerste namen we plaats bij Cantina di David. Het duurde slechts een paar minuten voordat de eerste potentiële klanten rechtsomkeerts maakten, nadat het ze duidelijk werd dat dit restaurant foie gras verkoopt. Die boodschap was dan ook niet te missen: met meerdere spandoeken, fotoborden, flyers voor de omstanders en een megafoon lieten we zo duidelijk als mogelijk weten waar we voor stonden.

Tegen een journalist is vermeld dat foie gras begin april van de kaart zal verdwijnen bij Cantina di David. Dat hebben we eerder gehoord, en geloven we pas als we het zien. Helaas zijn ze niet geheel betrouwbaar: naast dat ze eerder al gelogen hebben over het verwijderen van foie gras uit de menukaart, liegen ze ook over de afkomst van het product én over dat het zogenaamd diervriendelijk zou zijn.

Vervolgens maakten we een (ietwat lange) wandeling naar Zies. Onze eerste keer bij dit restaurant, en wat kregen we enorm veel positieve reacties én bekijks! Het kan niemand ontgaan zijn waar Zies zich schuldig aan maakt. Enkele restaurantsbezoekers kwamen zelfs naar buiten om te vermelden dat ze hier niet meer terugkomen als foie gras op het menu blijft. Super!

Als laatste kwamen we terug bij Cantina di David. Hier kwamen enkele medewerkers naar buiten om aan te geven dat ze het volledig met ons eens waren en ook al bij de eigenaar hebben gevraagd om het van het menu te halen.

Al met al kunnen we spreken van een zéér geslaagd protest, vol passie en motivatie. We plannen snel de volgende actie in Utrecht, want de dieren laten we niet in de steek. Wil je ook met ons meedoen? Bekijk dan vooral onze agenda: de komende weken zijn we ook te vinden in Eindhoven, Haarlem en Wageningen. Wil je zelf een actie opzetten tegen foie gras? Dan horen we dat ook graag!

Tot de laatste kooi leeg is!


Succesvolle start van de campagne in Wageningen

Afgelopen zaterdag zijn we de campagne tegen foie gras in Wageningen gestart. En met succes! Door het contact via e-mail en brief, zijn er van de restaurants waar we mee gestart zijn nog maar twee over. Tijd dus om de straat op te gaan!

Om 18:00 verzamelde zich een groep van ongeveer 30 mensen bij het busstation, waarna we gezamenlijk op weg zijn gegaan naar restaurant Beau (onderdeel van WICC hotel). Dit restaurant heeft vooraf contact met ons opgenomen, waarin te kennen werd gegeven dat er binnen het management overlegd gaat worden of ze foie gras van de menukaart kunnen halen en zo ja, wanneer. Binnen een week bijvoorbeeld, zou dat echter nog niet mogelijk zijn. Hoewel we het intern gesprek hierover toejuichen, is het helaas nog geen definitief antwoord. Daarom dat we luid en duidelijk hebben laten horen waar foie gras vandaan komt en welk dierenleed eraan kleeft. We hopen dat dit Beau over de streep trekt!

Vervolgens gingen we door naar Diels. Dit restaurant heeft niet geantwoord op onze e-mail, noch op onze brief. Waar ze ons pogen te negeren staan ze blijkbaar wel graag de pers te woord, want volgens omroep Gelderland heeft Diels aangekaart dat we onze mening willen doordrammen bij kleine ondernemers, en dat ze het gewoon mogen doen want de regering heeft het niet verboden. Even los van het feit dat de import/verkoop niet verboden zou kunnen worden door Europese verdragen, toont deze reactie vooral dat er bij Diels helaas weinig ethisch besef leeft. Waar ze het al vervelend vinden dat wij onze mening ”doordrammen” door middel van e-mail, brief en een klein protest, vinden ze het blijkbaar geen probleem dat boeren bij ganzen en eenden meermaals per dag voedsel door de keel duwen, want ”het mag immers”. We hopen dan ook dat Diels zelf gaat durven na te denken en niet een verbod nodig heeft om te kiezen in het voordeel van de dieren.

De tweede keer bij Beau was net zo vol van passie. Twee voorbijgangers besloten spontaan mee te doen, en we kregen tal van positieve reacties. Veel mensen zijn het gelukkig met ons eens; foie gras kan écht niet meer! We hopen dat dit de eerste en laatste keer was dat we bij Beau moesten langs gaan om de stem te zijn voor de dieren, en dat het management snel de beslissing maakt foie gras definitief uit het menu te schrappen.

We hebben de avond afgesloten met een tweede actie bij Diels. Veel mensen bleven staan en luisteren naar de speeches, en ook hier kregen we weer veel steunbetuigingen. Dat is natuurlijk enorm motiverend, maar wat ons echt motiveert is natuurlijk wat de dieren moeten doorstaan om dit product tot stand te brengen. We gaan dan ook nooit opgeven, tot foie gras definitief van de kaart is. We komen net zo vaak terug als nodig.

Al met al een zeer geslaagde actie, waar we niets dan tevreden over zijn. Dank aan iedereen die gekomen is! Op naar de volgende, op naar een foie gras-vrije samenleving!

Supergoed nieuws over de rechtszaak!

Vandaag heeft de rechtszaak plaatsgevonden omtrent de bezetting van het restaurant in Utrecht, op 6 januari jongstleden. Deze bezetting was al een succes, want los van de discussies die het heeft doen aanwakkeren omtrent foie gras hebben ook meerdere restaurants door deze actie foie gras uit het menu geschrapt. Nu hebben we echter nog meer goed nieuws te vermelden!

De actievoerders zijn weliswaar schuldig volgens de rechter, maar er zal GÉÉN straf worden opgelegd! Er volgt dus geen boete! We zijn hier erg verbaasd over, maar natuurlijk ook erg tevreden. We wachten alleen nog even af of er geen hoger beroep gaat volgen.

De enige kosten die we momenteel dus hebben zijn advocaatkosten. Wil je hier iets aan bijdragen zodat we de strijd voort kunnen zetten? Dan kan dat op onderstaande gegevens:

IBAN: NL75INGB0004253090
ten name van: Ithaka te Utrecht
Onder vermelding van: Active for Justice

Bedankt voor de steun iedereen, en hopelijk zien we elkaar zaterdag bij de actie in Wageningen!

Gedreven protest tegen dierenleed in Haarlem!

Afgelopen zaterdagavond 11 februari voerden we voor de tweede keer actie bij restaurant Metzo in de Warmoesstraat omdat zij, als een van de weinige restaurants in Haarlem, nog foie gras op het menu hebben staan. De andere twee restaurants die we de vorige keer bezocht hebben, evenals een restaurant dat we deze keer voor het eerst wilden gaan bezoeken, gingen overstag nadat de demonstratie was aangekondigd.

We verzamelden op het stationsplein voor een korte briefing. Vanuit daar liepen we met een groep van zo’n dertig mensen van verschillende actiegroepen op weg naar restaurant Metzo. Hoewel ze in de media stoer beweerden dat ze door onze demonstraties meer foie gras zijn gaan verkopen, gingen meteen de gordijnen dicht toen we bij het restaurant aankwamen. Blijkbaar vonden ze onze komst toch niet zo leuk als ze probeerden te doen geloven. Er werden spandoeken en vlaggen uitgerold en demonstranten hadden de bekende fotoborden vast. Ook was er dit keer iemand met een beeldscherm waarop schokkende videobeelden vertoond werden van de foie gras ‘productie’.

Na twintig minuten, waarin er amper klanten het restaurant binnengingen, verplaatsten we even naar de Grote Markt. Dit was een improvisatie omdat we gewend zijn meerdere restaurants op een avond twee keer te bezoeken. Bij gebrek aan een tweede restaurant vervulde de Grote Markt voor een keer deze functie. Na de mensen op de markt bewust gemaakt te hebben van de gruwelijkheden waaraan het beruchte restaurant een paar straten verderop zich schuldig maakt, gingen we terug naar Metzo, waar we het bekende ritueel herhaalden.

En dat ritueel blijven we ook herhalen totdat Metzo hun verantwoordelijkheid neemt en stopt met geld verdienen over de ruggen van onschuldige eenden en ganzen die er niet om hebben gevraagd om elke dag een kwart van hun lichaamsgewicht via een stalen buis in hun ingewanden gespoten te krijgen.

De verwachting is dat Metzo niet lang meer zal volhouden. Ze verkopen foie gras als supplement dat mensen bij een al compleet gerecht kunnen bestellen. Dit kan nooit een groot deel van hun omzet uitmaken. Daarnaast zijn ze door onze acties de afgelopen weken veel negatief in het nieuws geweest. Hoe langer ze doorgaan met foie gras verkopen, hoe harder ze hun eigen reputatie slopen.

Ze kunnen er dan ook rekening mee houden dat we binnekort weer bij hen op de stoep staan als ze niet voor die tijd het menu hebben aangepast. Hetzelfde geldt voor het restaurant dat kortgeleden bedacht dat het een goed idee was om foie gras kroketten te gaan verkopen. Maar eerst gaan we naar Wageningen. Hopelijk zien we jullie daar!