Start van de campagne in Rhenen

[ -English below- ]

Vrijdagavond hebben we voor het eerst actie gevoerd in Rhenen! Een aantal weken geleden werd daar nog in vier restaurants foie gras geserveerd. Toen we deze restaurants benaderden, gaven drie restaurants aan de zorgen rondom foie gras te delen. Zij hebben de vervette lever dan ook gelijk van het menu gehaald. Het is fijn om te zien dat veel restaurants informatie en dierenleed rondom foie gras serieus nemen.

Een uitzondering hierop is helaas ‘t Kalkoentje. Ondanks het herhaaldelijk verstrekken van informatie via e-mail en brief, blijven ze toch foie gras verkopen. Genoeg reden dus om de straat op te gaan!

Gezien de dag, locatie en aankondiging op korte termijn, wisten we van tevoren al dat we met een kleine groep bij onze eerste actie in Rhenen zouden zijn. Dat hebben we echter ruimschoots goed gemaakt met vier megafoons en een uur vol motivatie. Ondanks dat het restaurant redelijk afgelegen is, kwamen er veel auto’s langs rijden. We hebben daarmee genoeg mensen duidelijk gemaakt waarom we bij dit restaurant actievoeren.

’t Kalkoentje liet in het nieuws weten dat ze foie gras gewoon blijven verkopen. Extra reden dus om zo snel mogelijk terug te komen! Het feit dat ze niet onder de indruk zijn van ganzen en eenden die meermaals per dag onder dwang worden volgepropt voor een product op hun menukaart, zegt helaas genoeg. Ben je er de volgende keer bij?

Tot dan!


Last Friday we held our first protest in Rhenen! A couple of week ago, four restaurants in this city served foie gras. After contacting these restaurants, three of them responded with sharing our concerns and taking the fattened liver directly out of their menu. It’s great to see that many restaurants take the information and animal cruelty around foie gras seriously.

Sadly enough, an exception to this is ‘t Kalkoentje. Despite the fact that we repeatedly provided them information via mail and letter, they are still serving foie gras. Plenty of reasons to take to the streets!

Due to the day, location, and short time notice, we already knew that we would be with a small group at our first action in Rhenen. However, we compensated this with four megaphones and an hour filled with motivation. Despite the restaurant being remotely located, a lot of cars passed by. This gave us a nice opportunity to show to a lot of people why we protested at this particular restaurant.

‘t Kalkoentje told the news that they will keep on selling foie gras. A great reason for us to come back as soon as possible! The fact that they’re not impressed by ducks and geese being force-fed multiple times a day for a product on their menu, says enough. Will we see you next time?

See you soon!